top of page

MEIDÄN TIIMI

MIIKA ANUNDI

kouluttaja

Miika on legoja harrastava luokanopettaja ja tietokoneella pelaava kahden lapsen isä. Seitsemän opetusvuoden aikana Miika on vienyt oman koulunsa tvt-osaamisen jälkijunasta Vantaan kärkikastiin ja Google -pilottikouluksi. Positiivinen asenne ja asioiden selkeä yksinkertaistaminen saavat digitaalisen loikan tuntumaan hypähdykseltä. Miikalla on ensimmäisen tason Google Educator -sertifikaatti, oma hardcore punk -bändi, rintamamiestalo ja kaksi kissaa.

*Google for Education Certified Trainer

 

 

* Certified Microsoft Innovative Educator

_MG_8234-2-Edit.jpg

SAMI EHRLING

kouluttaja

Sami on vantaalainen luokanopettaja, joka hyödyntää työssään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti ja pedagogisesti järkevällä tavalla. Opettajan työn ohella hän on toiminut verkkopedagogina vuodesta 2011 tarjoten vertaistukea ja koulutusta kunnan muille opettajille. Lisäksi Sami on tehnyt oppimateriaalia Tabletkoululle ja Otavalle. Alan kokemusta on kertynyt

yli 20 vuotta.

* Certified Microsoft Innovative Educator

 • Grey Twitter Icon
_MG_0349.jpg

TYTTI HARTIMO

kouluttaja

Tytti on toiminut koulumaailmassa 10 vuotta, ensin luokanopettajana ja nykyisin erityisopettajana. Hänellä on myös maantiedon opettajan pätevyys ja  hän on toiminut verkkopedagogina Vantaalla vuodesta 2015. Tytti suunnittelee työssään monipuolisia oppilaslähtöisiä oppimiskokonaisuuksia ja erityisesti häntä kiinnostaa se, miten tekniikka voidaan valjastaa erilaisten oppijoiden tueksi.  

_MG_0332.jpg

ASTA HOLOPAINEN

kouluttaja

Astalla on 30 vuoden kokemus matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opettajana. Asta on kouluttanut sekä oppilaita että opettajia tietotekniikan parissa monipuolisesti ja toiminut  verkkopedagogina Vantaalla. Hän on pätevöitynyt tietotekniikkakouluttajaksi ja saanut työstään Teknologia-teollisuuden 100-vuotissäätiön kannustuspalkinnon vuonna 2009.

*Google Certified Educator

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon
_MG_0293.jpg

HARRI HUHTALA

kouluttaja

Valokuvausta ja luontoliikuntaa harrastava Harri on toiminut luokanopettajana 17 vuotta. Hän on erikoistunut biologiaan ja erilaisten opetusvälineiden käyttöön. Harri on opettanut tieto-/mediatekniikkaa 10 vuotta ja toiminut verkkopedagogina vuodesta 2015. Opetuksessa näkyy oppiainerajat ylittävä toiminta, muokattu oppimisympäristö sekä oppilaskeskeinen tekeminen hyödyntäen teknologiaa ja verkko-oppimisalustoja.

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon
_MG_8177-2-Edit.jpg

MARKUS HUMALOJA

kouluttaja

Markus on toiminut luokaopettajana 15 vuotta. Hän on tvt-avusteisen opetuksen ja oppimisen pioneeri sekä teknis-pedagoginen konsultti ja kouluttaja. Markus hallitsee G Suite for Education -järjestelmän koukerot ja siitä todisteena häneltä löytyy Google Certified Educator 1 ja 2 sekä Google Certified Admin 1 ja 2 -sertifikaatit.

*Google for Education Certified Trainer

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Blogger Icon
_MG_7979-2-Edit.jpg

kouluttaja

PETRI LASSI

Petri on toiminut historian ja yhteiskuntaopin opettajana Vantaalla 2000-luvun alusta ja verkkopedagogina vuodesta 2011 lähtien. Lisäksi hän on ollut mukana kirjoittamassa historian oppikirjoja (mm. Historia kertoo 7, Tammi sekä Ritari 5 & Ritari 6, SanomaPro). Petri hyödyntää opetuksessaan erityisesti oppilaita aktivoivia työskentelytapoja, kuten sähköiset tehtävät, tiedonhankinta internetistä, historiallisen animaation kuvaaminen, erilaiset videoprojektit sekä sähköisten portfolioiden tuottaminen.

*Google Certified Educator

 • Grey Twitter Icon
_MG_8211-2.jpg

SUVI KINNUNEN

kouluttaja

Suvi on toiminut erityisopettajana kolme vuotta. Kokemusta hänellä on sekä erityisopettajan että luokanopettajan työstä ala- ja yläkoulussa. Verkkopedagogina Suvi on toiminut vuodesta 2015. Opetuksessaan Suvi hyödyntää tekniikkaa päivittäin oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Ennen opettajaksi ryhtymistään Suvi on työskennellyt nuorisotyössä.

_MG_8056-2.jpg

LAURA KORPELA

kouluttaja

Laura on toiminut luokan- ja englanninopettajana vuodesta 2009, vetänyt opetushenkilökunnalle TVT-koulutuksia vuodesta 2015 sekä suorittanut Google Certified Educator 1 ja 2 -sertifikaatit. TVT on erottamaton osa hänen opetustaan - se mm. monipuolistaa arviointia sekä tarjoaa opettajan käyttöön laajan kirjon oppilaita osallistavia ja innostavia menetelmiä ja oppimistehtäviä, kuten erilaiset projektit, tutkimustehtävät sekä portfoliot.

*Google Certified Educator

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon
_MG_0370.jpg

PANU KUITUNEN

kouluttaja

Panu on toiminut matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opettajana Vantaalla vuodesta 2011 ja oman työn ohella verkkopedagogina/tutorina vuodesta 2015 lähtien. Työuransa alkuajoista lähtien hän on ollut kiinnostunut TVT:n hyödyntämisestä oppimisessa ja koulun kehittämisessä ja toiminut niin ATK-vastuuopettajana kuin koulun johtoryhmän jäsenenä. Häntä kiinnostaa erityisesti ohjelmointi, robotiikka ja yksilöllinen oppiminen. Luonteeltaan hän on rauhallinen, positiivinen ja keskittyy mieluummin ratkaisuihin kuin ongelmiin.

*Google for Education Certified Trainer

 • Grey Twitter Icon
_MG_8098-2.jpg

myynti, markkinointi

MINNA SALMI

minna.salmi@koulia.fi

+358 40 5460 696

Minna on koulutukseltaan psykologi, mutta tehnyt uransa opetuksen hallinnossa. Vastuita ovat olleet milloin kieli- ja kulttuuriryhmät, milloin erityisen tuen päätökset, oppilashuolto tai tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa. Minna tunnustaa käyttävänsä sosiaalista mediaa kuin teinit. Minna vieroksuu ruutuaikakäsitettä ja haluaisi rajoitteiden sijaan keskittymistä mielekkäisiin sisältöihin.

 • Grey Twitter Icon
_MG_8252-2.jpg

JANNE SAARINEN

kouluttaja

Jannella on yli 10 vuoden työkokemus äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina yläkoulussa, minkä ohessa hän on toiminut koulunsa johdossa ja ollut kehittämässä vantaalaista tvt-avusteista opetusta  mm. verkkopedagogin roolissa vuodesta 2011. Päätyössään äikänmaikkana Janne pyrkii pitämään tvt:n monipuolisen käytön luonnollisena osana oppijan oppimisprosessia.

*Google for Education Certified Trainer

 

 

* Certified Microsoft Innovative Educator

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon
_MG_8009-2.jpg

kouluttaja

KASPERI VIITANEN

Kasperi on luokanopettaja ja vararehtori, jolla on kokemusta myös sellonsoiton opettajan työstä. Innostus tvt:n hyödyntämiseen opetuksessa syttyi reilut 10 vuotta sitten sähköisten oppimisympäristöjen myötä. Kasperi on toiminut verkkopedagogina vuosina 2015-2016 ja on erityisesti kiinnostunut tvt:n luovasta käytöstä opiskelussa.

SANNA VALKONEN

kouluttaja

Sannalla on 15 vuoden kokemus luokanopettajana ja seitsemän vuoden kokemus aineenopettajana yläkoulussa (musiikki, tietotekniikka). Vuodesta 2015 alkaen hän on toiminut verkkopedagogina Vantaalla luokanopettajan työnsä ohella. Työssään luokanopettajana hän on käyttänyt oppilaskeskeisiä työtapoja jo vuosia, hyödyntäen kulloinkin käytössä ollutta tekniikkaa (PC, Chromebook, tabletti, puhelin, älytaulu...) ja oppimisympäristöjä.

*Google Certified Educator

_MG_8020-2-Edit.jpg

VILLE VARHIA

kouluttaja

Ville on valmistunut luokanopettajaksi 2010. Vantaalla hän on toiminut luokanopettajana vuodesta 2012, jossa hänen vastuulleen ovat kuuluneet koulun IT/AV-asiat. Lisäksi hän on ollut mukana koulunsa erilaisissa projekteissa mm. oppimisympäristöihin liittyen. Tutoropettajana Ville on toiminut syksystä 2017 alkaen, pääpainoalueinaan TVT ja Maker-kulttuuri. Viime vuosina hän on panostanut erityisesti monipuoliseen tieto- ja viestintätekniikan, ohjelmoinnin sekä robotiikan hyödyntämiseen opetuksessa.

*Google for Education Certified Trainer

_MG_8157-2.jpg
bottom of page