KOULUTUKSET OPPILAITOKSILLE

Alla muutamia esimerkkejä koulutustarjonnastamme. Kaikkia koulutuksia on mahdollista räätälöidä koulutettavien toivomusten ja osaamisen mukaan. Ellei toisin mainita, koulutuksiin osallistujilla tulee olla mukana kannettava tietokone tai Chromebook.

Tuomme tarvittaessa 20 kpl Acer Chromebook-tietokoneita koulutustilaisuuteen.

OPS2016:

Hyödylliset sovellukset opetustyöhön

Kouluttajamme ovat koonneet omasta opetustyöstään jakoon parhaat vinkit erilaisista hyödyllisistä sovelluksista, joilla opettaja voi tehostaa omaa opetusta ja ajankäyttöä. Koulutuksessa tulee tutuksi URL-lyhennykset, QR-koodit, Prezi-esitykset, Padlet-seinät ja monet muut hyödylliset sovellukset. Koulutuksessa opitaan muun muassa, miten videoista voi luoda tehokkaita oppimisen välineitä, miten ujoimmankin oppilaan saa jakamaan ajatuksiaan ja miten kirjoitustaidottoman ekaluokkalaisenkin voi sujuvasti ohjata oikealle nettisivulle. Tästä koulutuksesta poistutaan reppu täynnä kullanarvoisia ideoita!

 tvt-tuettu

arviointi

 

Miten TVT:n avulla voi selkeyttää, tehostaa ja nopeuttaa arviointia? Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin digitaalisiin välineisiin monipuolisen arvioinnin toteuttamisessa. Esittelyssä on erilaisia kokeiden pitoon sopivia sovelluksia, portfolio-vaihtoehtoja ja itsearvioinnin välineitä. Suurin osa koulutuksessa käytettävistä välineistä on maksuttomia, joten osallistuja voi hyödyntää niitä samantien omassa opetustyössään.

TVT ja

liikkuva koulu

Tabletti käteen ja peppu pois penkistä? Vastoin monia ennakkoluuloja, TVT:n käytön ei tarvitse olla pelkkää ruudun tuijottamista, vaan sillä voidaan tuoda oppimiseen myös liikettä. Koulutuksessa tutustutaan oma tekemisen kautta moniin hyväksi havaittuihin työkaluihin ja menetelmiin, joiden avulla liikkumisen ja TVT:n käytön voi yhdistää innostavasti ja tarkoituksenmukaisesti osaksi opetusta. Koulutuksessa voidaan osallistujien toiveiden mukaan käydä läpi myös, miten TVT:n käytössä huomioidaan ergonomia kouluympäristössä.

 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja TVT

 

Koulutuksessa opitaan tekemään monialainen oppimiskokonaisuus opetussuunnitelman sisällöistä (esim. Eurooppa-jakso 5. luokalle, jossa integroituna oppiaineet YL, AI, KU ja MA). Suunnitellaan myös, millaisten tehtävien avulla voimme hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa jakson aikana. Jaksosuunnitelman, sähköiset tehtävät ja tehtäväpolut teemme aina asiakkaiden toiveiden mukaan.

OHJELMOINTI:

KOODAUSTA

ALAKOULUUN

Koulutuksessa tutustutaan Scratch-ohjelmointiin tietokoneella tai Scratch jr -ohjelmointiin tableteilla sekä netistä löytyviin ilmaisiin koodauskursseihin, joita opettaja voi hyödyntää opetustyössä sellaisenaan. Scratch opettaa ohjelmoinnin alkeita graafisella käyttöliittymällä kuvakkeita liikuttelemalla (ns. block based coding) ja toimii hyvin aloitteleville ohjelmoijille. Koulutuksessa otetaan huomioon alakoulun matematiikan OPS ja tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opettaja voisi tuoda ohjelmoinnin mukaan perusopetustyöhön. Koulutuksessa tutustutaan myös aloittelevien ohjelmoijien jatko-opiskelumahdollisuuksiin.

OHJELmOINTIA

YLÄKOULUUN

 

Koulutuksessa esitellään yläkouluun soveltuva ohjelmointikurssi sekä syvennytään graafiseen ohjelmointiin ilmaisen Android-pohjaisen AppInventorin avulla. Koulutuksessa otetaan huomioon yläkoulun matematiikan OPS ja mietitään miten ohjelmoinnin voisi tuoda arkiopetukseen. AppInventorilla tehty sovellus voi olla esimerkiksi rakettipeli kännykälle tai ohjelma, joka muokkaa mobiililaitteeseen syötetyn tekstin puheeksi. Vielä pidemmälle vietynä työkalulla voi ohjelmoida vaikkapa ohjelman, joka ohjaa oppilaan itse rakentamaa sähköautoa bluetoothin ja Arduino-kehitysalustan avulla. Koulutukseen tarvitsee mukaan oman Android-puhelimen tai -tabletin.

KUVA, ÄÄNI JA VIDEO OPETUKSESSA:

Animaatio

oppimisessa 

Animaatioelokuvan tekeminen on helppo, hauska ja innostava tapa oppia asioita. Animaatiota voi käyttää oikeastaan missä tahansa oppiaineessa kuvataiteesta äidinkieleen ja historiasta biologiaan myös eri oppiaineita integroiden. Koulutuksessa isketään kädet saveen (tai kartonkiin) ja tehdään ryhmätyönä tablet-laitteiden avulla oma stop motion -animaatio jonkin oppiaineen sisältöihin liittyvästä teemasta. Opitun menetelmän voi ottaa sellaisenaan käyttöön oppilaiden kanssa toteutettavassa projektissa.

 VIDEOT

OPPIMISEN VÄLINEENÄ

 

Toisille suullinen ilmaisu on helpompaa kuin kirjallinen - ota avuksi tabletti ja lähdetään tekemään yhdessä videoita! Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin keinoihin tehostaa oppimista ja osoittaa osaamista videoinnin avulla sekä saadaan valmiudet ohjata oppijoita suunnittelemaan, kuvaamaan ja muokkaamaan omia videoita erilaisilla ilmaisohjelmilla. Kuvattava lopputulos voi olla vaikkapa mielipidekirjoitus, uutinen, biologian esitelmä, englanninkielinen animaatio, kokkiohjelma runebergintortun leipomisesta tai opasvideo höyläpenkin käyttöön – vain mielikuvitus on rajana!

SARJAKUVA

OPPIMISEN VÄLINEENÄ

Sarjakuvasta on moneksi! Koulutuksessa tutustutaan ilmaiseen, tableteille ladattavaan sarjakuvaohjelmaan ja tehdään sarjakuvia sekä kuvaamalla että piirtämällä. Käydään myös läpi, miten oppilaiden tekemät sarjakuvat saadaan talteen opettajalle sekä mietitään yhdessä, miten sarjakuvia voisi hyödyntää eri oppiaineissa.
 

DIGI-

MUSAPAJA

 

Koulutuksessa esitellään erilaisia digitaalisia työkaluja tukemaan musiikin arviointia, helpottamaan soitonopetusta ja lisäämään oppimismotivaatiota tunneilla. Kuinka järjestää soitto- ja laulukokeet ilman paineita nauhoituksen avulla? Kuinka tabletista saadaan jokaiselle oma piano? Osallistujat pääsevät myös musisoimaan itse tablet-bändissä sekä tekemään oman biisin. Koulutus soveltuu niin musiikinopettajille kuin luokanopettajille.

SOSIAALINEN MEDIA JA YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTTAMINEN:

Sosiaalinen media

opetuksessa

Internet on pullollaan ilmaisia monipuolisia välineitä yhteisöllisen oppimisen, opetuksen, yhteisen tuottamisen ja tiedon jakamisen tueksi. Koulutuksessa tutustutaan ja opetellaan käyttämään yhteisöllisen oppimisen välineitä, kuten chatit/keskustelut, kyselyt, visailut, yhteisöllinen tuottaminen (Thinglink, Drive, Padlet...), some (Twitter, Pinterest, blogit, YouTube...) ja käsitekartat. Koulutuksessa on myös mahdollisuus työstää materiaalia omaan opetukseen.

BLOGIT JA WIKIT

OPPIMISESSA

 

Blogit ja wikit tekevät yhteisöllisen sisällöntuottamisen ja portfoliotyöskentelyn helpoksi ja innostavaksi. Mahdollisuuksia on monia: projekteista raportoiminen, oppimispäiväkirja, yhteisen opiskelumateriaalin tuottaminen tai vaikka nettisivut jostakin opiskeltavasta aihepiiristä. Koulutuksessa tutustutaan blogipalveluihin ja wikeihin oman tekemisen kautta ja ideoidaan yhdessä opetukseen sopivia kokonaisuuksia, joissa blogeja ja wikejä voi käyttää.

OFFICE365 JA GOOGLE FOR EDUCATION:

O365 opetuksessa

Koulutus johdattaa O365:n sovelluksiin opetuksessa ja jakamisen periaatteisiin pilvipalveluissa. Käydään läpi O365:n tärkeimpiä sovelluksia (OneDrive, Word/Excel/Powerpoint Online) sekä niiden sovellusmahdollisuuksia eri oppiaineisiin.

Onenote opetuksessa

Luokan muistikirjalla (OneNote Class Notebook) voit luoda oman oppikirjan sivuineen. Oppilaat tuodaan samaan muistikirjaan, jossa on yhteistyötila projektien tekoon sekä oppilaiden omat vihkot itsenäiseen työskentelyyn. Soveltuu hyvin myös tableteilla työskentelyyn.

 JOHDATUS GOOGLEN

SOVELLUKSIIN OPETUKSESSA

 

Johdatus Googlen sovelluksiin opetuksessa
Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät Googlen sovellukset, joita on mahdollista hyödyntää monipuolisesti opetuksessa mobiililaitteilla, Chromebookeilla ja tietokoneilla, niin omilla kuin yhteiskäytössä olevilla laitteilla. Erityisesti harjoitellaan Google Driven käyttöä, joka on kaiken toiminnan keskus Google-ympäristössä. Lisäksi käymme läpi seuraavia sovelluksia toivomusten/tarpeiden mukaan: Docs, Slides, Sheets, Forms ja Keep.

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko tilata koulutuksen tai kysyä lisätietoja? Voit laittaa meille viestiä viereisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen info@koulia.fi.

Puhelimitse meidät tavoittaa numerosta

+358 40 5460 696

YHTEYSTIEDOT

(Minna)

Kiitos viestistäsi! Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.