KOULUTUKSET KUNNILLE

Alla muutamia esimerkkejä koulutustarjonnastamme. Kaikkia koulutuksia on mahdollista räätälöidä koulutettavien toivomusten ja osaamisen mukaan. Ellei toisin mainita, koulutuksiin osallistujilla tulee olla mukana kannettava tietokone tai Chromebook.

Tuomme tarvittaessa 20 kpl Acer Chromebook-tietokoneita koulutustilaisuuteen.

GOOGLE FOR EDUCATION:

Johdatus Googlen sovelluksiin opetuksessa

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät Googlen sovellukset (Drive, Docs ja Slides), joita on mahdollista hyödyntää monipuolisesti opetuksessa mobiililaitteilla, Chromebookeilla ja tietokoneilla, niin omilla kuin yhteiskäytössä olevilla laitteilla. Erityisesti harjoitellaan Google Driven käyttöä, joka on kaiken toiminnan keskus Google-ympäristössä. Lisäksi käymme läpi seuraavia sovelluksia toivomusten/tarpeiden mukaan: Sheets, Forms ja Keep.

 Google Classroom:

perusteet (1) ja edistynyt käyttö (2) 

Google Classroom on oivallinen, opettajan työtä helpottava työkalu melkeinpä kaikkien oppiaineiden opetuksessa eri kouluasteilla. Tässä koulutuksessa harjoitellaan luomaan kursseja ja tehtäviä Classroomiin sekä ymmärretään miten opettaja- ja oppilasnäkymät eroavat toisistaan. Classroomin yhteydessä harjoitellaan Googlen perussovellusten (Docs, Slides, Forms) käyttöä sekä perehdytään Google Driveen, joka on kaiken toiminnan keskus Google-ympäristössä. Tutustutaan myös palautteen antamiseen sekä arvioinnin työkaluihin Classroomissa.

G Suite 1:

keskeisimmät työkalut

Tämä koulutus on yhdistelmä kahdesta edellisestä. Koulutuksessa käydään yhteisesti läpi keskeisimmät Googlen sovellukset osallistujien toiveiden ja taitojen mukaan (Chrome-selain, Drive, Docs, Slides, Classroom) ja niiden tärkeimmät ominaisuudet sekä saadaan lukuisia vinkkejä näiden soveltamiseen luokkatyöskentelyssä.

 G Suite 2:

Forms ja Flubaroo

 

Googlen lomaketyökalu Forms on erinomainen työväline mm. tehtävien jakamiseen sekä kyselyiden ja kokeiden pitämiseen. Formsin avulla on mahdollista säästää niin paperia kuin opettajan aikaa! Tässä koulutuksessa opitaan, miten Formsista saa kaiken irti luokkatyöskentelyssä sekä harjoitellaan, miten kokeiden tarkistamisen voi automatisoida Google Sheetsin lisäosan, Flubaroon avulla. Opitaan myös, miten Formsia voi hyödyntää QR-koodisuunnistuksessa. Koulutuksessa on mahdollisuus työstää materiaalia omaan opetukseen kouluttajien ohjauksessa.

G Suite 3:

Blogger ja Youtube

Blogger, Googlen blogialusta, sekä kaikkien tuntema Youtube tarjoavat monenlaisia sovellusmahdollisuuksia opetukseen. Tässä koulutuksessa opitaan, miten Bloggeria voi hyödyntää yhteisöllisessä sisällön tuottamisessa ja kuinka Youtubea käytetään turvallisesti oppilaiden omien videoiden työstämiseen ja jakamiseen. Harjoitellaan myös, kuinka opettaja voi muokata mistä tahansa Youtube-videosta opetusvideon ohjaavine kysymyksineen ilmaisten työkalujen avulla.

 G Suite 4:

Google Sites ja Intranet

 

Nettisivujen ja henkilökunnan yhteisen intranetin teko ei ole koskaan ollut näin helppoa! Koulutuksessa opitaan tekemään sivustoja Google Sitesilla sekä kartoitetaan lukuisia mahdollisuuksia soveltaa Sites-työkalua omaan opetukseen. Sitesilla onnistuu myös koulun intranetin teko, joka käydään yksityiskohtaisesti läpi osallistujien niin toivoessa. Koulutuksessa on paljon käytännön työskentelyä ja se soveltuu niin aloittelijoille kuin edistyneille käyttäjille.

TVT ja

liikkuva koulu

Tabletti käteen ja peppu pois penkistä? Vastoin monia ennakkoluuloja, TVT:n käytön ei tarvitse olla pelkkää ruudun tuijottamista, vaan sillä voidaan tuoda oppimiseen myös liikettä. Koulutuksessa tutustutaan oma tekemisen kautta moniin hyväksi havaittuihin työkaluihin ja menetelmiin, joiden avulla liikkumisen ja TVT:n käytön voi yhdistää innostavasti ja tarkoituksenmukaisesti osaksi opetusta. Koulutuksessa voidaan osallistujien toiveiden mukaan käydä läpi myös, miten TVT:n käytössä huomioidaan ergonomia kouluympäristössä.

 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja TVT

 

Koulutuksessa opitaan tekemään monialainen oppimiskokonaisuus opetussuunnitelman sisällöistä (esim. Eurooppa-jakso 5. luokalle, jossa integroituna oppiaineet YL, AI, KU ja MA). Suunnitellaan myös, millaisten tehtävien avulla voimme hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa jakson aikana. Jaksosuunnitelman, sähköiset tehtävät ja tehtäväpolut teemme aina asiakkaiden toiveiden mukaan.

OPS2016:

O365 opetuksessa

Koulutus johdattaa O365:n sovelluksiin opetuksessa ja jakamisen periaatteisiin pilvipalveluissa. Käydään läpi O365:n tärkeimpiä sovelluksia (OneDrive, Word/Excel/Powerpoint Online) sekä niiden sovellusmahdollisuuksia eri oppiaineisiin.

Onenote opetuksessa

Luokan muistikirjalla (OneNote Class Notebook) voit luoda oman oppikirjan sivuineen. Oppilaat tuodaan samaan muistikirjaan, jossa on yhteistyötila projektien tekoon sekä oppilaiden omat vihkot itsenäiseen työskentelyyn. Soveltuu hyvin myös tableteilla työskentelyyn.

 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja TVT

 

Koulutuksessa opitaan tekemään monialainen oppimiskokonaisuus opetussuunnitelman sisällöistä (esim. Eurooppa-jakso 5. luokalle, jossa integroituna oppiaineet YL, AI, KU ja MA). Suunnitellaan myös, millaisten tehtävien avulla voimme hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa jakson aikana. Jaksosuunnitelman, sähköiset tehtävät ja tehtäväpolut teemme aina asiakkaiden toiveiden mukaan.

OFFICE 365:

Hyödylliset sovellukset opetustyöhön

Kouluttajamme ovat koonneet omasta opetustyöstään jakoon parhaat vinkit erilaisista hyödyllisistä sovelluksista, joilla opettaja voi tehostaa omaa opetusta ja ajankäyttöä. Koulutuksessa tulee tutuksi URL-lyhennykset, QR-koodit, Prezi-esitykset, Padlet-seinät ja monet muut hyödylliset sovellukset. Koulutuksessa opitaan muun muassa, miten videoista voi luoda tehokkaita oppimisen välineitä, miten ujoimmankin oppilaan saa jakamaan ajatuksiaan ja miten kirjoitustaidottoman ekaluokkalaisenkin voi sujuvasti ohjata oikealle nettisivulle. Tästä koulutuksesta poistutaan reppu täynnä kullanarvoisia ideoita!

 tvt-tuettu

arviointi

 

Miten TVT:n avulla voi selkeyttää, tehostaa ja nopeuttaa arviointia? Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin digitaalisiin välineisiin monipuolisen arvioinnin toteuttamisessa. Esittelyssä on erilaisia kokeiden pitoon sopivia sovelluksia, portfolio-vaihtoehtoja ja itsearvioinnin välineitä. Suurin osa koulutuksessa käytettävistä välineistä on maksuttomia, joten osallistuja voi hyödyntää niitä samantien omassa opetustyössään.

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko tilata koulutuksen tai kysyä lisätietoja? Voit laittaa meille viestiä viereisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen info@koulia.fi

Puhelimitse meidät tavoittaa numerosta

+358 40 5460 696
 

YHTEYSTIEDOT

(Minna)

© KOULIA 2017-2019

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

Kouluttajaosuuskunta Koulia | Untamontie 9, 01420 Vantaa | www.koulia.fi