top of page

Mitä henkilötietoja keräämme?

 • pääsääntöisesti keräämme toiminnassamme yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

 • saatamme myös kerätä koulutuksiin ilmoittautuneiden yhteystietoja ilmoittautumislomakkeilla tai muulla vastaavalla tavalla yhteiseen kutakin koulutusta koskevaan rekisteriin osallistujaluettelon muodostamiseksi.

 • henkilötietoja kerätessämme kysymme lupaa henkilötietojen käsittelyä varten.

 • kerättävät henkilötiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, työpaikka tai paikkakunta, sekä mahdolliset laskutustiedot

 • Koulialla on henkilöstörekisteri, joka sisältää tiedot osakkaista. Näitä tietoja ovat osakkaan nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus, tilinumero. Tiedot säilytetään paperisena osoitteessa Untamontie 9, 01420 Vantaa. Tietoja käsittelee Koulian toimitusjohtaja. Tiedot luovutetaan tarvittaessa Koulian kirjanpitäjälle sekä tarvittaville viranomaisille.

 

Mihin tietoja käytetään?

 • käytämme yhteystietoja yhteistyöhön yhteistyökumppaneiden kanssa

 • markkinointiin

 • osallistujaluetteloiden luomiseen koulutuksia varten

Tietojen käsitteleminen ja säilytys

 • henkilötietoja voivat käsitellä kaikki Kouluttaja osuuskunta Koulian osakkaat. Tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti ja vain em. tarkoituksiin.

 • tietoja säilytetään Google Drive pilvipalvelussa, joka täyttää eurooppalaisen tietosuojan vaatimukset.

 • säilytämme tietoja vain sen aikaa, kun on välttämätöntä koulutusten järjestämiseksi, koulutusten palautteiden käsittelemiseksi tai todistusten antamiseksi, markkinoinnin toteuttamiseksi tai laki niin vaatii.   

 • koulutusten osallistujatiedot hävitetään kuuden vuoden kuluttua koulutuksen järjestämisestä seuraavan tilikauden päätyttyä

TIETOSUOJASELOSTE

bottom of page